eh cndhL cns, VbdŚ eh jh , myJ jh eh. - $ mid
DownLoad Tamil Fonts


$ mid

 

 

$ mid tobtLJsj  cfUJ
    

     mkdij nH bfhL tUtjfhfnt mid tJsh. mJ nH wdh jh midƋ guz bt˥ghL nf rhakhF.

     mt nf tobtLUgJ yF xU thghF; mkdij jD Vf Toa th, mj rhaTfhf Kj Kjyh cUkhw vD mDgtFshF th. mjd, nf nkY y cUkhwfis mkd fJ. Mdh yf cz KYkhf mkdkakhf ayhjJ. KjȚ mkd dF uahf a dbkhW njhW, kdF uahf kj njhaJ ngh.

    ugrY jkjY bratJ xnu bjtrjh, iwahw jh. jkjid ۿ ugrij ۿ bratJ mJnt jh.

    $ mid j vyh iyfSFnk cat, vD j kQyif cUkhWtj bghUL JfhW bt˥glhjtiw bfhL tUtjfhf mt F X clȚ UJ bfhL braǻwh. mj bgUnehffhf bra bjtrahf jh ekJ midia ǪJ bfhs ntL. j clȚ mid UgJ mj nehffhf; Mdh mtuJ KG cznyh bjt midJ mrfnshL mt Ia bgWsh.

    mkd khw Vfdnt fgL ɣl a, yf czɋ gzhkF mJ X aikahj f. VbdŚ mj tsƋ Vw dK KotilJ lɚiy, kd mj Kothd fu my. Mdh, mj khw ifTl ntLbkwh, nf cUbgw ntLbkwh, mjF 炙UJ nkneha MtFu vHntL, mj ngbuh twF nghJ mjid d fL bfhs ntL, mjid kWJ lhk VWbfhs ntL. nknyUJ gukhkhɋ mDk mjF f njit. 炙UJ vG MtFuYF nknyUJ ilf ntoa gukŋ mDkF ilna $ midƋ rhäaK r X izJ itF Mwyh bragLwd. JgK, kuzK, bghik, US Nj j cy raij, ngbuhia, bjt thit mku Mdjij bfhL tu kj ciH jtK kLnk nghjh, raij _o kiwUF iuia ʤbj w khlDF iy, $ midƋ Mwbyhnw mjid fjtyJ.

    mlfis mt afis fhJ elJtJ mlkfhrƋ ntiy. kfjhd cUkhwnkh ugr flj gubtUJ tUtJ. mj guk fUizjh nf X cliy VW bragL bfhoUwJ.Children's Corner
All extracts and quotations from the written works of Sri Aurobindo and the Mother and the Photographs of
the Mother and Sri Aurobindo are copyright Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry -605002 India.